Miljøfyrtårn

Taxi 03650 AS ble 07.12.2015 Miljøfyrtårn-sertifisert. Resertifisert 2022.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Mer enn 9200 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn ved utgangen av 2022.


Innrapportering for 2022 - dokumenter til nedlasting